fbpx

ARNE BIRK

Arkitektfirmaet

Lovgivning

Du må som hovedregel ikke begynde at bygge, før du har fået en byggetilladelse fra kommunen. Der skal søges om byggetilladelse hvis der sker arealforøgelse eller der ændres anvendelse.

I mange områder gælder en lokalplan eller en byplanvedtægt, som fastsætter særlige regler for, hvordan du må bygge. Disse regler kan også gælde for ændringer, der ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse.

Der findes kun et bygningsrelement, (aktuelt hedder det BR10). Bygningsreglementet gælder altid, men det overrules af lokalplanen. Dvs. hvis lokalplanen har nogle mere restriktive krav end bygningsrelementet, er det lokalplanen, som gælder.

Nogle mindre byggerier kræver ikke byggetilladelse - det gælder bl.a.:  Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 10 m². Tilbygninger til sådanne bygninger, når det samlede areal efter tilbygningen højst er 10 m². Hvis bestemmelserne i en evt. lokalplan og bygningsrelementet overholdes, skal byggeriet anmeldes til kommunen.

Sammen med ansøgning om byggetilladelse skal der vedlægges beskrivelse af arbejdet, samt målfaste tegninger af bygningen (plan, snit og facader) og byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og skel. 

Derudover kan kommunen bede om supplerende materiale eller oplysninger som f. eks.: Uddybende tegningsmateriale, varmeprojekt, afløbsprojekt, statiske beregninger af bærende konstruktioner, geotekniske jordbundsundersøgelser.

Når byggetilladelsen er udstedt, skal byggeriet påbegyndes indenfor 1 år efter tilladelsens udstedelsesdato.

Det er ejerens ansvar, at alt byggeri udføres lovligt, ligesom ejeren har pligt til at sørge for, at evt. ulovlige forhold lovliggøres. Hvis der er tale om ulovlig anvendelse af en ejendom, påhviler pligten også brugeren.

Det er ligeledes ejerens ansvar at give kommunen alle de oplysninger, der har betydning for, at ejendommen står korrekt registreret i Bygnings- & Boligregisteret (BBR) og at vilkår, der er stillet i en byggetilladelse, bliver overholdet samt at eventuelle påbud efterkommes og forbud skal respekteres.

Det er strafbart at tilsidesætte vilkår, påbud og forbud.

Når byggeriet er afsluttet, skal det færdigmeldes til kommunen, så byggesagen kan blive afsluttet.

Bliver byggesagen ikke afsluttet, kan det betyde: at ejendommen bliver forkert vurderet og registreret, at der kan opstå problemer, hvis ejendommen skal sælges, at der kan opstå problemer i tilfælde af skilsmisse, dødsfald eller arv, at der kan opstå problemer med forsikringsudbetaling i tilfælde af installationsskader eller brand, at der kan opstå problemer med kreditforeningen/bank, hvis der skal optages lån.

Websitet bruger cookies til statistik og til navigation på siden. Hvis du vil vide mere, så tjek vores politik her:
Cookie politik Når du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du at vi bruger cookies som beskrevet i vores politik.
Accepter cookies