fbpx

ARNE BIRK

Arkitektfirmaet

Energimærke

EnergiIntro

Mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, el og ventilation af bygninger. For at reducere dette forbrug har folketinget vedtaget loven om energimærkning.

 

Alle bygninger skal som udgangspunkt være energimærket ved salg. Dog er visse bygningstyper undtaget (kolonihavehuse, produktionsbygninger til landbrug og industri m.m.). Det er sælgers pligt at få energimærket ejendommen.

Formålet med energimærket er at give et overblik over boligens forbrug af varme. Samtidig vurderes det, om den energimæssige tilstand kan forbedres, idet der udarbejdes forslag til rentable energibesparende forbedringer med henblik på at reducere varmeforbruget.

Ved energimærkningen gennemgår en energikonsulent bygningen, og derefter udarbejdes energimærket.

Energimærket viser en gennemsnitsfamilies beregnede forbrug af varme i den aktuelle ejendom og omkostningerne til opvarmning.

Energimærkningen indeholder forslag til eventuelle rentable forbedringer, som vil kunne reducere forbruget af varme.

Energikonsulenten beskriver også forudsætningerne for sin vurdering af ejendommens energimæssige tilstand.

Energimærkningen er lovpligtig i forbindelse med salg af fast ejendom (dog med visse undtagelser), og det er sælger, der bestiller og betaler for energimærket.

Såfremt boligen ikke er energimærket, kan køber efter handlen forlange at få lavet et energimærke på sælgers regning.

Energimærket må efter den nye ordning højst være 5 år gammelt, når ejendommen sælges.

Energimærkning udføres i henhold til lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Loven trådte i kraft 1. januar 1997.

På www.boligejer.dk kan du hente yderligere oplysninger, der beskriver indholdet af et energimærke og processen omkring udarbejdelse.

Websitet bruger cookies til statistik og til navigation på siden. Hvis du vil vide mere, så tjek vores politik her:
Cookie politik Når du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, accepterer du at vi bruger cookies som beskrevet i vores politik.
Accepter cookies