Nyt Bibliotek og Borgerservice, Nordfyns Kommune - Bredgade, 5450 Otterup

Som del af det nationale projekt ”Frie Bymidter” under Boligministeriet udskrev Nordfyns Kommune i 2022 et rådgiverudbud omkring det kommende kulturhus i Otterup Bymidte.

Arkitektfirmaet Arne Birk vandt opgaven og har nu sammen med Rex Skov Arkitekter udarbejdet forslaget bygningen, som bliver et arkitektonisk attraktivt element i bylivet med sin placering i forbindelse med det nye torv.

Bygningen består af et gadehus i 3 etager – samt en bagvedliggende udvidelse af stueetagen til forsamlinger. Biblioteket med tilhørende kontorer er i stuetagen og på 2. sal. Der ønskes brug af så mange fleksible m2 som muligt – hvor interaktionen mellem huset indre og de udvendige funktioner på Torvet spiller optimalt sammen. Det markante fælles hovedtrapperum er det markante element, hvor de forskellige funktioner bevæger sig på og omkring.’

Det nye kulturhus skal opføres i fra et stærkt bæredygtigt aspekt – og opfylder Nordfyns Krav til den fremtidige miljøpåvirkning med mindst mulig påvirkning. Huset fremstår derfor med åbne trækonstruktioner og træelementfacader samt materialer afstemt efter fremtidens livscykluskrav.

Bygherre: Nordfyns Kommune

Projekt: Nyopførelse

Byggeår: 2022-2024

Se øvrige referencer