naesby01
naesby02

Næsby Skole

Odense kommune har fra 2020 til 2030 afsat 1,8 milliarder kroner til at sikre de fysiske rammer for velfærden ved renovering, forbedring og modernisering af offentlige bygninger fra vuggestuer til handicaptilbud og plejehjem – ”Velfærdens fundament”.

På Næsby Skole etableres der ny garderobe til indskolingen, stillerum med forede fordybelses-nicher og grupperum med god akustik. Gulv- og vægoverflader udskiftes i gymnastiksal, ligesom de fælles gang- og trappearealer opgraderes med læringsmotiver.

Opdateringen af bygningerne kommer så vel eleverne som de lokale borger til gode – da der er fokus på aktivt at udnytte skolens lokaler efter skoletid til foreninger, koncerter og foredrag.

Bygherre: Odense Kommune

Projekt: Opdatering

Byggeår: 2020-2024

Se øvrige referencer