Munkegården, Toldbodvej 1 & 1A, 5700 Svendborg

Renovering af ejendom med 29 ejerlejligheder efter tilsagn fra Byfornyelsesloven.

Bygningen er opført i 1935 og er beliggende centralt mod Havnetrappen og indgår således som et vigtigt element i Svendborgs nye transformation indenfor projektet ””Liv i min by”.

Arbejdet omfatter udvendige bygningsarbejder med udskiftning af tegltag og ovenlyskuper samt udskiftning af tagrender og nedløb. Samtidig en gennemgående facaderenovering med gennemgang af murværk, omfugning og reparation af brandkamme og skorstene.

Tilsvarende en opgradering og afrensning af altaner, lyskasser og kældernedgang samt udskiftning af kældervinduer.

Bygherre: Ejerforeningen Munkegården

Projekt: Renovering

Byggeår: 2018-2019

Se øvrige referencer