Dalum Skole

Odense kommune har fra 2020 til 2030 afsat 1,8 milliarder kroner til at sikre de fysiske rammer for velfærden ved renovering, forbedring og modernisering af offentlige bygninger fra vuggestuer til handicaptilbud og plejehjem – ”Velfærdens fundament”.

Det bygningsmæssige arbejde er koncentreret i den kælder, hvor skolens faglokaler fra har til huse. Der udgraves langs bygningens vestlige side, således de nye lokaler til musik og naturfag får direkte udgang til det fri og der skabes et uderum med funktion som et amfiteater.

I bygningens modsatte side etableres der lokaler til håndværk og design samt billedkunst, som via glasvægge har et visuelt sammenhæng. Desuden indrettes der adskillige grupperum.

Store dele af skolens udeområder opgraderes; der etableres ny fugtsikring og regnvandshåndtering langs en del af skolen, eksisterende legeområder får nye belægning med visuelle detaljer, der etableres nye legeredskaber, siddepladser integreret i skolegårdens rum samt et loungeområde til skolens større børn.

Bygherre: Odense Kommune

Projekt: Opdatering

Byggeår: 2020-2024

Se øvrige referencer