Børnehuset Birkemosen, Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune udbød primo 2023 et rådgiverudbud omkring opførelse af det nye Børnehus Birkemosen i Søndersø. Den eksisterende institution er indrettet i en ældre landejendom, som ønskes nedrevet og erstattet af en moderne institution, som er i tråd med fremtiden krav til leg og læring og i tråd med de pædagogiske principper, som Nordfyns Kommune pt. er i gang med at indføre i alle sine institutioner.

Projektet er i sin indledende fase – hvor dispositionsforslaget er under udarbejdelse i tæt dialog med brugergruppen og Nordfyns Kommune. Det nye Børnehuset Birkemosen på godt 1100 m2 ønskes opført i et plan, hvor omdrejningspunktet skal være det ”hjemlige” og ”naturen”. Dette afspejles allerede ved hovedindgangen, hvorfra man fordeler sig til de 3 afdelinger samt de ønskede multirum, som skaber mulighed for kreative udfoldelser med værksted og køkkenfunktioner.

Hver børneafdeling indeholder eget grupperum og garderobe med udgang til legeplads. Børnenes lokaler fremstår fleksible med mulighed for at skabe mindre læringsrum, som udgangspunkt for spændende og sanselige rammer for børn samt gode arbejdsbetingelser for personalet.

Birkemosen er et børnehus, hvor udeliv og natur inddrages som et vigtigt læringsrum og skal opføres i holdbare og sunde materialer med fokus på bæredygtighed, fremtidig drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med de samlede CO2-aftryk, som udbuddet er defineret under.

Bygherre: Nordfyns Kommune

Projekt: Nyopførelse

Byggeår: 2023-2024

Se øvrige referencer