Renovering af Almas Hus, 5853 Ørbæk

Renovering af Alma ́s Hus – Sentvedvej 1, 5853 Ørbæk

Det fredede hus – Almas Hus som Nyborg Kommune ejer – har rødder tilbage til omkring år 1800 og blev oprindelig bygget som smedje med tilhørende bolig. Senere blev ejendommen drevet som kro – og har siden år 1900 fungeret som husmandssted af Erik Hansen – og har fået sit navn efter hans datter Alma, som boede i huset frem til sin død i 1986.

Restaureringen af Almas Hus er foretaget med mål som et synligt lokalt samlingssted for borgere i lokalområdet. Dette har omfattet en terrænregulering tilpasset nutidens udgangspunkt, ny pigstensbelægninger, opretning af kampestenssokkel, udbedring af bindingsværk samt istandsættelse af samtlige vinduer. Desuden er huset blevet sikret bedre handicapforhold ved adgangsforhold fra fortov og via gårdspladsen.

I kraft af sin bygningsfredning – har myndighedsbehandlingen været ekstra krævende, med godkendelse ved Slots-og Ejendomsstyrelsen samt et intenst samarbejde med Nyborg Kommune omkring de rette forhold for at sikre fredningsværdierne for fremtiden.

Derfor er der foretaget en grundig registrering og opmåling, som udgangspunkt for restaureringen, med særlige farvearkæologiske undersøgelser i samarbejde med konservatorer, så huset i dag fremstår så oprindeligt som muligt i både udtryk og farveskala.

Bygherre: Nyborg Kommune

Projekt: Renovering

Byggeår: 2021-2022

Se øvrige referencer