Om os - bruges ikke

Vi samarbejder bl.a. med:
Billede af Energimærkning

Offentlige

Bagenkop Havnetårn
Hårslev Skole, renovering og udvidelse
Humble Skole, udvidelse af klasselokaler
Gislev Skole, ombygning og renovering
VUC på Ærø, Ny undervisningsbygning
Humble musikefterskole, nyt elevhus
Svendborg Erhvervsskole, Ny HTX afdeling
Sundhøjskolen, centerafdelingen for børn med bla autisme på Tåsinge
Svendborg Erhvervsskole, nybygning og renovering af levnedsmiddelskolen
Ørstedskolen, bestillerrådgivning på arkitektdelen
Skoler i Faaborgmidtfyns kommune, forslag til helhedsplan for 3 skoler
Nordskolen, Renovering
Ryttervej i Svendborg, handicapboliger
Hinestien, ombygning af Hinemølle i Rudkøbing for anbragte børn og unge
Mejerivej, børnehave, nybygning
Børnehuset Søvang, om og tilbygning
Skovlinden, børnehave og vuggestue, nybyg
Nordmarksskolen, bygherrerådgivning vedr om og tilbygning
Børnely, forslag til ny børnehave
Langeland rådhus
Langeland rådhus kapel
Bofællesskabet Enemærket
Forslag til etablering af ny legeplads på Stjernens gl. fodboldbane i Svendborg
Projekt til konkurrence om ny skoletandpleje for Svendborg Kommune

Små ændringer kan gøre hele forskellen

Parcelhus – nybyggeri

Ofte er det ønsket om en unik bolig – eller en bolig med unikke elementer, der får vores kunder til at rette henvendelse til os, når de overvejer at bygge et helt nyt parcelhus. Nogle gange har vi brug for – sammen med dig som bygherre – at vende alle arkitektens greb, andre gange kan vi med små ændringer, detaljer og justeringer hæve boligens designmæssige udtryk betragteligt. Hvilken vej, vi går, er helt op til dig.

Et nyt parcelhusbyggeri begynder med en blok og en blyant, hvorefter vi bevæger os til computeren med henblik på at udarbejde en skitse. Skitsen bliver til i tæt dialog mellem os som rådgiver og dig som bygherre, hvor vi løbende tilretter og justerer.

Når vi i fællesskab har lagt os fast på en skitse, er du og vi klar til at kaste os ud i den videre proces. Næste skridt vil typisk være at søge byggetilladelse, udarbejde tegninger til håndværkere, indhente tilbud og afholde licitation. Først herefter er vi klar til at opstarte byggeprojektet, føre løbende tilsyn under byggeriet som  afsluttes med en godkendelses- og afleveringsforretning.

Kontakt os
mennesker står og kigger på en skærm der viser billeder til nybyggeri imens en hardhat ligger ved siden af