Offentligt byggeri

Stor erfaring med nybyg og renovering for det offentlige
Luftfoto over stor nybyggeri, hvor arkitektfirma Arne Birk har været hyret ind som rådgiver

Arkitektfirmaet Arne Birk tegner og projekterer byggeri over hele Fyn – også for det offentlige. Drift- og vedligeholdelsesplaner til det offentlige er også en af vores spidskompetencer.

Gennem årene har vi været involveret i nybyg, ombyg og renovering af mange offentlige bygninger. Blandt andet folkeskoler, daginstitutioner og ældrecentre.

Vi har løbende projekter under udarbejdelse bl.a. for almennyttigt boligbyggeri. Fx tagudskiftning eller forslag til facadeløft.

Alle fagkompetencer til offentligt byggeri

Hos Arne Birk arbejder vi både med totalentreprise, hovedentreprenør og fagentreprise, og vi har erfaring med alle faser af byggeriet. Fra de første forundersøgelser, skitser og byggetilladelser. Til licitationer, byggetilsyn og færdigmelding af byggeriet.

Vi har alle faglige kompetencer samlet under et tag på vores tegnestue i Svendborg. Det betyder, at du som bygherre har nem adgang til al den nødvendige erfaring og viden i forhold til offentligt byggeri.

Vores arkitekter, konstruktører og ingeniører er vant til at arbejde med lokalplaner og lovgivning. Og vi har stor erfaring med at lave udbudsmateriale til indhentning af priser ved håndværklicitation og tilsyn.

legeplads og sandkasse med glade børn, der har taget den nybyggede børnehave af arkitektfirma Arne Birk i brug

Drift, renhold og vedligehold af offentligt byggeri

Hos Arne Birk sætter vi en ære i at tegne bygninger, der passer ind i helheden. Vi sørger for, at bygningens form og funktion bliver integreret med de eksisterende omgivelser og tager sig smukt ud – samtidig med at alle regler og bestemmelse bliver overholdt.

Vi kender kravene til offentligt byggeri og sørger for, at totaløkonomien er i orden. Materialevalg og indretning bliver nøje overvejet og undersøgt i forhold til miljøpåvirkning, lovgivning og bygbarhed. Og fremtidig drift, renhold og vedligehold bliver selvfølgelig også indtænkt i projektet.

Certificeret i bæredygtigt byggeri

På vores tegnestue har vi certificerede brandrådgivere og certificerede energikonsulenter. Vi er også certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri og er helt opdaterede på de krav, der stilles til morgendagens byggeri.

Vi tegner offentligt byggeri, der er bæredygtigt og opfylder de seneste krav inden for Co²-belastning, energieffektivitet og indeklima.

parter kigger på papirer hos arkitektfirma Arne Birk

Udvalgte referencer