Nybyggeri til private

Byg det parcelhus, du drømmer om
billede af nybyggeri, udført af Arne Birk arkitektfirma

Hos Arkitektfirmaet Arne Birk har vi knap 50 års erfaring i at bygge huse til mennesker. Vælger du os som din arkitekt til dit nybyggeri på Fyn, er du sikker på, at design, funktion og bæredygtighed følges ad.

Vores mission er at designe bygninger, der giver plads til glæde og trivsel. Et parcelhus skal indrettes efter dig – ikke omvendt.

Vi tegner bæredygtigt byggeri og sørger selvfølgelig for, at dit kommende parcelhus er energivenligt og også får et godt indeklima.

En unik opgave kræver et unikt resultat

Som privat bygherre har du mange tanker og ideer. Det hele begynder med drømmen om at bygge de rette rammer til dig selv og din familie – en bolig der kan rumme livet.

Vi hjælper dig med at komme fra drøm til virkelighed, og vi er meget bevidste om, at du overdrager en unik opgave til os. Det stiller krav til os – og kræver et unikt resultat til dig.

Nybyg – få det hus du drømmer om

Når du tegner dit parcelhus i samarbejde med vores arkitekt, er du med fra start til slut og har indflydelse på hele processen af dit nybyggeri. Med nybyg får du netop det køkken, den stue og den terrasse, du drømmer.

Vores arkitekt lytter til dine ønsker og behov, og i fællesskab lægger vi os fast på en skitse. Herefter kan vi tage fat på de næste faser i dit byggeprojekt.

Kom i mål med dit drømmehus

Vi har erfaring med og tager ansvar for alle faser i nybyggeriet. Første skridt er at lave skitseforslag og søge om byggetilladelse. Herefter laver vi de færdige tegninger til håndværkerne og indhenter tilbud.

Når byggeriet går i gang, fører vi løbende tilsyn og kontrollerer, at alt arbejde bliver udført korrekt. Til sidst får du overdraget nøglerne til dit færdige parcelhus og kan flytte ind.

Har du ikke valgt os som arkitekt på dit nybyggeri, men mangler du en bygherrerådgiver? Vi kan hjælpe dig med at få overblik og føre tilsyn med byggeriet. Læs om vores bygherrerådgivning her.

indendørs skitser af nybyggeri fra Arne birk

Sådan foregår et nybyggeri

Det kan være en svær proces at designe og bygge sit eget parcelhus. Men med Arne Birks dygtige arkitekter og rådgivere ved din side kan du nemt realisere dit drømmehus.

Vi tilbyder arkitektarbejde til bæredygtigt nybyggeri på hele Fyn. Her kan du se de typiske faser i byggeprocessen:

1. Drømmen skitseres

Et nybyggeri begynder ofte med blyant og billeder. Måske har du selv slået nogen streger på papir? Måske har du taget billeder af smukke huse, som inspirerer dig? På vores første møde lytter vi til dine ønsker og ideer. Vi taler også om byggegrunden og eventuelle hensyn til lokalplaner.

2. Indretning og facade

Vores arkitekt går i gang med at tegne dit drømmehus. Bæredygtigt byggeri er en af Arne Birks kernekompetencer. Derfor tager vores arkitekt selvfølgelig hensyn til miljøet og sørger også for, at indeklimaet i dit kommende hus lever op til de nyeste regler.

3. Godkendelse af tegninger

Når arkitekten er klar med sit forslag, bliver du inviteret til endnu et møde. Her ser du forslag til plantegning og valg af materialer. Du ser også en visualisering af parcelhusets facade. Vi justerer tegningerne, indtil du er tilfreds. Herefter går vi i gang med at søge om byggetilladelse.

4. Tilbud på nybyg

Arne Birks bygningskonstruktører og ingeniører inddrages nu i processen. Tegninger laves færdige til håndværkerne, og der udarbejdes udbudsmateriale. Vi finder de entreprenører, som vil give tilbud på nybyggeriet. Herefter er du klar til at underskrive kontrakt med den valgte entreprenør.

5. Nybyggeriet begynder

Du får tilknyttet en bygherrerådgiver fra Arne Birk, når byggeriet begynder. Din bygherrerådgiver sørger for at føre tilsyn med byggeriet og for at holde byggemøder med håndværkerne. I løbet af byggeriet orienterer vi dig løbende, så du kan følge med i færdiggørelsen af dit parcelhus.

6. Aflevering af dit drømmehus

Dit parcelhus skal være tiptop og helt i orden. Derfor sørger din bygherrerådgiver fra Arne Birk for at gennemgå dit nye hus for fejl og mangler. På afleveringsdatoen mødes du med din bygherrerådgiver og entreprenørens byggeleder. Du får nøglerne udleveret og kan nu flytte ind i dit drømmehus. Tillykke!
medarbejder der smiler hos arkitektfirma Arne Birk

Dygtige fagfolk til nybyg

Et nybyggeri er en teknisk opgave, der kræver bidrag fra både en arkitekt, en bygningskonstruktør og en ingeniør. Vi har alle kompetencer samlet på vores tegnestue i Svendborg. Det gør det nemt for dig.

Uanset om du skal have tegnet og bygget en funkisvilla – eller gjort en eksisterende carport lovlig, så kan vi hjælpe dig hos Arkitektfirmaet Arne Birk.

Hvad siger lovgivningen?

Vi hjælper dig videre med dit nybyggeri eller om- og tilbygning

Når du bygger nyt eller laver om- og tilbygninger, er det vigtigt at du har et klart overblik over den gældende lovgivning. Har du ikke styr på byggetilladelsen eller lokalplanen, kan dit byggeri hurtigt blive en kostbar og besværlig affære. Hos Arne Birk hjælper vi dig selvfølgelig med alt det praktiske ifm. tilladelser og lovgivning, så du kan koncentere dig om dit drømmehus. Vi har samlet de vigtigste punkter ang. den gældende lovgivning her:

 • Du må som hovedregel ikke begynde at bygge, før du har fået en byggetilladelse fra kommunen. Der skal søges om byggetilladelse hvis der sker arealforøgelse eller der ændres anvendelse.
 • I mange områder gælder en lokalplan eller en byplanvedtægt, som fastsætter særlige regler for, hvordan du må bygge. Disse regler kan også gælde for ændringer, der ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse.
 • Der findes kun et bygningsrelement, (aktuelt hedder det BR20). Bygningsreglementet gælder altid, men det overrules af lokalplanen. Dvs. hvis lokalplanen har nogle mere restriktive krav end bygningsrelementet, er det lokalplanen, som gælder.
 • Nogle mindre byggerier kræver ikke byggetilladelse – det gælder bl.a.:  Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 10 m². Tilbygninger til sådanne bygninger, når det samlede areal efter tilbygningen højst er 10 m². Hvis bestemmelserne i en evt. lokalplan og bygningsrelementet overholdes, skal byggeriet anmeldes til kommunen.
 • Sammen med ansøgning om byggetilladelse skal der vedlægges beskrivelse af arbejdet, samt målfaste tegninger af bygningen (plan, snit og facader) og byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og skel.
 • Derudover kan kommunen bede om supplerende materiale eller oplysninger som f. eks.: Uddybende tegningsmateriale, varmeprojekt, afløbsprojekt, statiske beregninger af bærende konstruktioner, geotekniske jordbundsundersøgelser.
 • Når byggetilladelsen er udstedt, skal byggeriet påbegyndes indenfor 1 år efter tilladelsens udstedelsesdato.
 • Det er ejerens ansvar, at alt byggeri udføres lovligt, ligesom ejeren har pligt til at sørge for, at evt. ulovlige forhold lovliggøres. Hvis der er tale om ulovlig anvendelse af en ejendom, påhviler pligten også brugeren.
 • Det er ligeledes ejerens ansvar at give kommunen alle de oplysninger, der har betydning for, at ejendommen står korrekt registreret i Bygnings- & Boligregisteret (BBR) og at vilkår, der er stillet i en byggetilladelse, bliver overholdet samt at eventuelle påbud efterkommes og forbud skal respekteres.
 • Det er strafbart at tilsidesætte vilkår, påbud og forbud.
 • Når byggeriet er afsluttet, skal det færdigmeldes til kommunen, så byggesagen kan blive afsluttet.
 • Bliver byggesagen ikke afsluttet, kan det betyde: at ejendommen bliver forkert vurderet og registreret, at der kan opstå problemer, hvis ejendommen skal sælges, at der kan opstå problemer i tilfælde af skilsmisse, dødsfald eller arv, at der kan opstå problemer med forsikringsudbetaling i tilfælde af installationsskader eller brand, at der kan opstå problemer med kreditforeningen/bank, hvis der skal optages lån.

Udvalgte referencer