Bygherrerådgivning

Få tryghed i processen, når du bygger hus
møde mellem flere mennesker hos Arne Birk Arkitektfirma

Når du bygger en ejendom, er du bygherre, og det betyder, at du skal træffe et hav af beslutninger.

Har du ingen byggeteknisk indsigt eller viden kan et byggeprojekt være en svær, tidskrævende og kompliceret proces. Hos Arkitektfirmaet Arne Birk kan vi hjælpe dig med bygherrerådgivning.

Vi arbejder også med projektering, udbud og bygherrerådgivning for erhverv og det offentlige.

Undgå at stå alene med byggespørgsmål

En bygherrerådgiver er din uvildige fagperson og bygningssagkyndige i løbet af hele byggeprocessen. Og det kan spare dig for en masse tid og besvær.

Undervejs i byggeriet kan der opstå spørgsmål, som du kan have svært ved at svare på. Der kan også opstå konflikter med håndværkerne. Det undgår du at stå alene med, når du har en bygherrerådgiver tilknyttet dit byggeprojekt.

Få tryghed i hele byggeprocessen

Hos Arkitektfirmaet Arne Birk anbefaler vi, at du indregner bygherrerådgivning i dit byggebudget. Pengene er godt givet ud, fordi du med en bygherrerådgiver får tryghed i hele byggeprocessen og altid har en fagperson at spørge til råds.

Har du valgt os som arkitekt og byggeleder på dit byggeprojekt, så er bygherrerådgivning automatisk indregnet i vores tilbud til dig.

Gennemgang af byggetilbud

Bygherrerådgivning kan begynde allerede, når du skal i gang med at indhente tilbud fra leverandører eller entreprenører.

Din bygherrerådgiver fra Arne Birk hjælper dig med at definere dit behov og at udarbejde en projektplan. Vi ved også, om det er nødvendigt at få godkendelser fra forskellige myndigheder.

medarbejder kigger på papirer hos arkitektfirmaet Arne Birk

Træf den rigtige beslutning med bygherrerådgivning

Flere skitser af hus fra arkitektfirma Arne Birk

Du kan vente med at tilknytte en bygherrerådgiver, indtil du har modtaget flere tilbud på dit byggeprojekt.

Arne Birks bygherrerådgiver gennemgår de forskellige tilbud og kontrakter for dig, så du bliver opmærksom på alle detaljer og undgår overraskelser. På den måde kan du træffe en velovervejet beslutning.

Bygherrerådgiveren fører tilsyn for dig

Alle vores bygherrerådgivere er uddannede bygningskonstruktører, og de har byggeteknisk viden og flere års erfaring med byggeri.

Bygherrerådgiveren fører tilsyn med byggeriet for dig, deltager i byggemøder og kontrollerer, at det udførte arbejde er i orden. Din bygherrerådgiver holder også øje med, at tidsplanen bliver fulgt, og at kvalitet og økonomi holder sig inden for de aftalte rammer.

Kontrol af færdigt byggeri

Når byggeriet er færdigt og er klar til at blive overdraget til dig, så er din bygherrerådgiver med til afleveringen. Han gennemgår ejendommen og kontrollerer, at alle forhold i kontrakten er blevet opfyldt.

En byggeherrerådgiver er din uvildige fagperson

Hvad koster bygherrerådgivning?

Prisen på bygherrerådgivning afhænger af varigheden og omfanget af dit byggeprojekt. Prisen afhænger også af, hvornår vi hos Arkitektfirmaet Arne Birk kommer ind i processen.

Måske har du et hus på tegnebrættet lige nu og har brug for bygherrerådgivning af en uvildig fagperson? Måske står du midt i et byggeprojekt og har akut brug for en bygningskonstruktør til at føre tilsyn med håndværkerne?

Kontakt os, og lad os hjælpe dig med en dygtig bygherrerådgiver.

medarbejder snakker i telefon hos arkitektfirma Arne Birk